Tom Ryan featured on KTVD Denver

Tom Ryan Burger Segment on KTVD Denver 9News at 8AM News Aug 17, 2012 10:52 AM

EDT (UTC-04:00) Local Broadcast time: 8:52 AM MDT (UTC-06:00)

KTDV (MNT) DMA: 12 Denver, CO

View Video Clip Here